Konsalnet.pl

ZSL KONSALNET – INSTEGRACJA Z PUESC

Zintegruj monitoring GPS Konsalnet z PUESC: przesyłaj raporty szybciej, bezpieczniej i wygodniej!

Prowadzisz działalność transportową i przewozisz towary akcyzowe – np. alkohol etylowy o mocy pow. 80%, oleje ropy naftowej, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, wyroby chemiczne albo paliwo biodiesel? W takim razie i Twoją firmę obejmuje nowelizacja Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, która wprowadza dodatkowe zabezpieczenie takich przewozów. Od 1 października 2018 roku jesteś zobowiązany do rejestracji każdego takiego przejazdu poprzez wysłanie danych geolokalizacyjnych do PUESC.

Puesc info


Z myślą o naszych Klientach dostosowaliśmy system monitoringu GPS do automatycznej integracji z PUESC. Sięgnij po nasze rozwiązanie, aby:

 • usprawnić proces wysyłania wymaganych ustawą danych – dzięki Konsalnet GPS zostaną one przesłane automatycznie,
 • zintegrować wiele rozwiązań w ramach jednego, spójnego systemu,
 • łatwiej zarządzać wszystkimi zadaniami związanymi z realizowanymi przewozami,
 • uniknąć ryzyka, że dane zostaną niewłaściwie zarejestrowane lub w ogóle niezarejestrowane – np. przez błąd kierowcy czy niesprawność urządzenia rejestrującego.
 • System monitoringu GPS Konsalnet jest zewnętrznym systemem lokalizacji zarejestrowanym w PUESC. Dlatego rejestrator wykorzystywany do monitoringu pojazdów może być wykorzystany również do przesłania danych na platformę usług elektronicznych Służby Celnej.

Kogo dotyczy obowiązek wysyłania danych do PUESC?

Systemem monitorowania drogowego, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, jest objęty przewóz towarów „wrażliwych”. Na liście znalazły się między innymi produkty takie jak:

 • alkohol etylowy nieskażony o mocy pow. 80% lub alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone (w opakowaniach pow. 5 l),
 • oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej,
 • oleje ropy naftowej i pozyskiwane z materiałów bitumicznych innych niż surowe,
 • alkohole alifatyczne i pochodne (z wyłączeniem opakowań jednostkowych poniżej 11 litrów),
 • kwasy polikarboksylowe,
 • preparaty smarowe,
 • środki przeciwstukowe,
 • organicznie złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki zawierające alkohol,
 • środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe z alkoholem (poza opakowaniami jednostkowymi poniżej 16 l),
 • gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni i inne produkty chemiczne, a także preparaty dla przemysłu chemicznego oraz pokrewnych,
 • biodiesel i jego mieszaniny,
 • susz tytoniowy,
 • alkohol skażony.

Jeżeli przewozisz je, a masa brutto całej przesyłki przekracza masę 500 kg lub objętość 500 l – niezbędne jest zgromadzenie i przesłanie danych geolokalizacyjnych o realizacji transportu.


Jakie dane należy przesłać?


Dane, które należy wysłać do PUESC, to:

 • współrzędne geograficzne pojazdu przewożącego towar objęty ustawowym wymogiem –konieczne jest precyzyjne oznaczenie godzin przewozu oraz prędkości, z jaką poruszał się pojazd,
 • azymut pojazdu,
 • ewentualne błędy przekazywania informacji satelitarnych,
 • numer lokalizatora / zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – a więc urządzenia, które zarejestrowało przewóz.

Istotne jest, że:

 • urządzenie lokalizacyjne musi zarejestrować całą trasę – od startu pojazdu aż do jego całkowitego zatrzymania,
 • w razie, gdy lokalizator przestanie poprawnie rejestrować przejazd, kierowca jest zobowiązany do zatrzymania się w pierwszym bezpiecznym miejscu (tj. np. w zatoce drogowej / na parkingu),
 • niezarejestrowanie przewozu i niewysłanie raportu do PUESC od 1 stycznia 2019 roku będzie się wiązało z poważnymi karami nakładanymi na przewoźnika (sięgające 10 tys. zł) oraz samego kierowcę (5-7 tys. zł).

Nie ryzykuj. Wyślij dane do PUESC przy pomocy nowoczesnego systemu monitoringu Konsalnet


Raport do PUESC możesz wysłać na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z lokalizatora z zainstalowaną aplikacją SENT GEO przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Lokalizatorem może być np. smartfon lub tablet, który obsługuje funkcję geolokalizacji. Wybór tego rozwiązania niesie jednak za sobą ryzyko:

 • aplikacja SENT GEO nie uruchamia się automatycznie – kierowca musi ją zarówno włączyć, jak i wyłączyć ręcznie, pojawia się więc ryzyko, że pracownik w natłoku obowiązków związanych z wyjazdem zapomni uruchomić system, a przejazd się nie zarejestruje,
 • smartfon czy tablet może się rozładować lub zostać uszkodzony podczas przejazdu, w wyniku czego przewóz również nie zostanie zarejestrowany.

Dlatego warto postawić na integrację rejestracji przewozów towarów „wrażliwych” objętych obowiązkiem ustawowym z systemem monitoringu GPS.


Monitoring GPS od Konsalnet może być potraktowany jako ZSL, a więc zewnętrzny system lokalizacji. Rejestrator, który jest wykorzystywany przy standardowym monitoringu pojazdu zostanie wzbogacony o tę dodatkową funkcjonalność. W efekcie:

 • rejestracja przejazdów nastąpi automatycznie – kierowca nie będzie jej musiał ręcznie rozpoczynać ani kończyć,
 • system zadziała niezawodnie i bez zakłóceń – rejestratory Konsalnet to nowoczesne urządzenia elektroniczne oparte o zaawansowaną technologię,
 • informacje o wysyłce raportu do PUESC znajdziesz w systemie zarządzania flotą zintegrowanym z monitoringiem – ułatwi Ci to weryfikację poprawności przesłania danych i odtworzenie ich, gdy zajdzie taka potrzebna,
 • nie będzie konieczności sięgania po dodatkowe urządzenie rejestrujące.
 • Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj bliżej system monitoringu GPS Konsalnet i skontaktuj się z naszymi doradcami. Udzielimy Ci bliższych informacji i pomożemy dopełnić obowiązek ustawowy.
   
wróć