Konsalnet.pl

ZSL Seris Konsalnet – Integracja z PUESC

Prowadzisz działalność transportową i przewozisz towary akcyzowe – np. alkohol etylowy o mocy pow. 80%, oleje ropy naftowej, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, wyroby chemiczne albo paliwo biodiesel? Jeśli tak, to woją firmę obejmuje nowelizacja Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, która wprowadza dodatkowe zabezpieczenie takich przewozów. Od 1 października 2018 roku jesteś zobowiązany do rejestracji każdego takiego przejazdu poprzez wysłanie danych geolokalizacyjnych do PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Możesz tego dokonać za pomocą aplikacji SENT GEO, o czym dowiesz się w dalszej części tego tekstu.

Puesc info

Z myślą o naszych Klientach dostosowaliśmy system monitoringu GPS Seris Konsalnet do automatycznej integracji z PUESC. Sięgnij po nasze rozwiązanie, aby:

 • usprawnić proces wysyłania wymaganych ustawą danych – dzięki Seris Konsalnet GPS zostaną one przesłane automatycznie;
 • zintegrować wiele rozwiązań w ramach jednego, spójnego systemu;
 • łatwiej zarządzać wszystkimi zadaniami związanymi z realizowanymi przewozami;
 • uniknąć ryzyka, że dane zostaną niewłaściwie zarejestrowane lub w ogóle niezarejestrowane – np. przez błąd kierowcy czy niesprawność urządzenia rejestrującego.

System monitoringu GPS Seris Konslanet jest zewnętrznym systemem lokalizacji zarejestrowanym w PUESC. Dlatego nasz rejestrator wykorzystywany do monitoringu pojazdów może być wykorzystany również do przesłania danych na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej.

 

Kogo dotyczy obowiązek wysyłania danych do PUESC?

Systemem monitorowania drogowego, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, jest objęty przewóz towarów „wrażliwych”. Na liście znalazły się między innymi produkty takie, jak:

 • alkohol etylowy nieskażony o mocy pow. 80% lub alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone (w opakowaniach pow. 5 l),
 • oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej,
 • oleje ropy naftowej i pozyskiwane z materiałów bitumicznych innych niż surowe,
 • alkohole alifatyczne i pochodne (z wyłączeniem opakowań jednostkowych poniżej 11 litrów),
 • kwasy polikarboksylowe,
 • preparaty smarowe,
 • środki przeciwstukowe,
 • organicznie złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki zawierające alkohol,
 • środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe z alkoholem (poza opakowaniami jednostkowymi poniżej 16 l),
 • gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni i inne produkty chemiczne, a także preparaty dla przemysłu chemicznego oraz pokrewnych,
 • biodiesel i jego mieszaniny,
 • susz tytoniowy,
 • alkohol skażony.

Jeżeli przewozisz powyższe towary, a masa brutto całej przesyłki przekracza 500 kg lub objętość 500 l – masz prawny obowiązek  zgromadzić i przesłać dane geolokalizacyjne o realizacji takiego transportu do PUESC

 

Jakie dane należy przesłać?

Dane, które należy wysłać do PUESC, to:

 • współrzędne geograficzne pojazduprzewożącego towar objęty ustawowym wymogiem –konieczne jest precyzyjne oznaczenie godzin przewozu oraz prędkości, z jaką poruszał się pojazd;
 • azymut pojazdu;
 • ewentualne błędy przekazywania informacji satelitarnych;
 • numer lokalizatora/zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – a więc urządzenia, które zarejestrowało przewóz.

 

Istotne jest, że:

 • urządzenie lokalizacyjne musi zarejestrować całą trasę – od startu pojazdu, aż do jego całkowitego zatrzymania,
 • w razie, gdy lokalizator przestanie poprawnie rejestrować przejazd, kierowca jest zobowiązany do zatrzymania się w pierwszym bezpiecznym miejscu (np. w zatoce drogowej lub na parkingu);
 • niezarejestrowanie przewozu i niewysłanie raportu do PUESC od 1 stycznia 2019 wiąże się z poważnymi karami (nawet do 10 tys. zł) nakładanymi na przewoźnika oraz na samego kierowcę (5–7 tys. zł).

 

Nie ryzykuj! Wyślij dane do PUESC przy pomocy nowoczesnego systemu monitoringu Seris Konsalnet

Raport do PUESC możesz wysłać na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z lokalizatora z zainstalowaną aplikacją SENT GEO przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Lokalizatorem może być np. smartfon lub tablet, który obsługuje funkcję geolokalizacji. Wybór tego rozwiązania niesie jednak za sobą ryzyko:

 • aplikacja SENT GEO nie uruchamia się automatycznie – kierowca musi ją zarówno włączyć, jak i wyłączyć ręcznie, pojawia się więc niebezpieczeństwo, że pracownik w natłoku obowiązków zapomni uruchomić system, a przejazd się nie zarejestruje;
 • smartfon czy tablet może się rozładować lub zostać uszkodzony podczas przejazdu, w wyniku czego przewóz również nie zostanie zarejestrowany.
 • Dlatego warto postawić na profesjonalną i niezawodną integrację rejestracji przewozów towarów „wrażliwych”, objętych obowiązkiem ustawowym, z systemem monitoringu GPS Seris Konsalnet.

 

Nasz Monitoring GPS może być potraktowany jako zewnętrzny system lokalizacji (ZSL), wynika to stąd, że jesteśmy zarejestrowanym operatorem zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL). Nasze urządzenia GPS mogą być zarejestrowane w ramach usługi ZSL. W efekcie:

 • rejestracja przejazdów nastąpi automatycznie – kierowca nie będzie jej musiał ręcznie rozpoczynać ani kończyć rejestracji trasy,
 • system zadziała niezawodnie i bez zakłóceń – rejestratory Seris Konsalnet to nowoczesne urządzenia elektroniczne oparte na zaawansowanej technologii,
 • informacje o wysyłce raportu do PUESC znajdziesz w systemie zarządzania flotą zintegrowanym z monitoringiem GPS – ułatwi ci to weryfikację poprawności przesłania danych i odtworzenie ich, gdy zajdzie taka potrzebna,
 • nie będzie konieczności sięgania po dodatkowe urządzenie rejestrujące.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi doradcami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na stronie. i poznaj bliżej system monitoringu GPS Seris Konsalnet z funkcją integracji z PUESC. Nasi eksperci udzielą Ci szczegółowych informacji i pomogą wypełnić ustawowy obowiązek przesyłania danych do PUESC.

wróć