Konsalnet.pl

Rozliczanie paliwa

Udostępniamy pełną informację na temat paliwa poprzez:

  • Integrację systemu monitorowania pojazdów z magistralą CAN (zużycie paliwa przez silnik),
  • Monitorowanie stanu poziomu paliwa w zbiornikach, z dokładnością nawet 1% (stosujemy sondy poziomu paliwa uznanych i sprawdzonych producentów),
  • Import danych o tankowaniach z kart paliwowych,
  • Łatwą w obróbce analizę porównawczą poziomu paliwa z danymi z kart paliwowych.

Konsalnet GPS System pozwala na stały nadzór nad stanem paliwa w zbiorniku pojazdu lub maszyny. Za pomocą systemu możliwe jest sprawdzenie śr. zużycia paliwa, kontrolowanie wielkości i ilości tankowań oraz ew. ubytków – kradzieży paliwa. Oferowany przez nas monitoring pojazdów precyzyjnie wskazuje miejsca wystąpienia zdarzenia, czas, ilość i wielkość podaną w litrach. Możliwe jest również wprowadzanie do Konsalnet GPS System dokumentów zw. z zakupem paliwa – FV lub dokumentów WZ. 

W przypadku pojazdów wyprodukowanych po roku 2008 i nowszych, możliwy jest pomiar paliwa  w oparciu o moduł CAN. Dodatkowo dla pojazdów ciężarowych i maszyn, możliwe jest zastosowanie dodatkowego elementu pomiarowego – sondy pomiaru poziomu paliwa lub przepływomierzy.

Doskonałym uzupełnieniem systemu monitoringu pojazdów, jest elektroniczne zabezpieczenie wlewu paliwa. Rozwiązanie to polega to na tym, że każdorazowe otwarcie korka wlewu jest rejestrowane (i może również występować jako ALARM) przez Konsalnet GPS System. Dodatkowo system monitorowania pojazdów może być połączony z sygnalizatorem kabinowym, który poinformuje kierowcę (który np. odpoczywa, wykonując pauzę) będącego w kabinie (poprzez długotrwały sygnał dźwiękowy) o takim zdarzeniu. 

wróć