Konsalnet.pl

Ocena stylu jazdy

System monitorowania pojazdów gps oferuje indywidualną ocenę stylu jazdy dla każdego kierowcy — tzw. Profil Kierowcy (monitoring pojazdów GPS ranking). 

Dane wyświetlane są w formie graficznego podsumowania na wykresach wraz z oceną w skali szkolnej. Analizujemy wiele parametrów takich jak:

  • Prędkości poruszania się pojazdów,
  • Typy dróg (miasto, autostrady, drogi krajowe itp.)
  • Przekroczenia prędkości,
  • Ilości hamowań i przyspieszeń z czujnika,
  • Obroty silnika.

Profil Kierowcy — tzw. monitoring pojazdów GPS ranking, punktowany jest w skali 1-5, a ocena dokonywana jest na podstawie w/w pomiarów, przy uwzględnieniu:

  • Profilu przekraczanych prędkości,
  • Dynamiki jazdy (ostrych przyśpieszeń i hamowań),
  • Jazdy po „wertepach”,
  • Zużycia paliwa w odniesieniu do norm.

System monitoringu pojazdów Konsalnet GPS, może również rozróżniać typy pojazdów, z podziałem na samochody: osobowe, dostawcze, ciężarowe i specjalistyczne. W czasie rzeczywistym, możemy dokonywać oceny stylu jazdy kierowcy, bezpośrednio na ekranie komputera lub urządzenia typu smartphone. 

wróć