Konsalnet.pl

Kontrola czasu pracy i realizacji zadań

Rozliczaj realny czas pracy maszyn z podziałem na operatorów.

Monitoring pojazdów – maszyn, rejestruje rzeczywisty czas pracy maszyny na podstawie odczytywanej prędkości obrotowej silnika lub danych zarejestrowanych z komputera pokładowego maszyny lub zewnętrznych czujników jak np. impulsów obrotów. System monitorowania pojazdów oblicza automatycznie godziny pracy maszyny, z wyszczególnieniem pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem.

System lokalizacji pojazdów z dodatkowymi czujnikami precyzyjnie rejestruje wszystkie sygnały, umożliwiając monitorowanie pracy dodatkowych urządzeń — jak ramię koparki czy wywrotu lub wykonywanie przez maszyny rolnicze takich czynności jak: orka, nawożenie, siew, opryski czy zbiory. 

Dane o pracy maszyny prezentowane są w graficznych i tabelarycznych raportach, w postaci zestawień i wykresów.

System monitoringu pojazdów można rozbudować o funkcję identyfikacji kierowcy. Pozwala ona na analizę historycznych danych, które obejmują m.in. imię i nazwisko kierującego pojazdem w danym dniu o danej godzinie na danej ulicy lub w danej lokalizacji przy uwzględnieniu wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdu (np. prędkości, obrotów czy zużycia paliwa).

wróć