Tym razem łupem złodziei miał paść samochód marki Mercedes użytkowany na co dzień we Wrocławiu. Około godziny 6:00 rano Konsalnet odebrał sygnał alarmowy z systemu Active Safe zainstalowanego w pojeździe. Powiadomiono właściciela pojazdu, który potwierdził kradzież. Natychmiast rozpoczęto interwencję zgodnie z procedurami Konsalnet. W takich przypadkach ważna jest komunikacja pomiędzy centrum monitorowania Konsalnet, załogą Grupy Interwencyjnej i Policją. Pojazd był śledzony aż do miejsca zatrzymania na prywatnej posesji we Wrocławiu. W tym momencie samochód został zdalnie zablokowany a czynności operacyjne przejęła Policja. Pojazd posiadający wyraźne ślady włamania został odzyskany i przekazany właścicielowi.

wróć..